jaanuar      |      veebruar      |      märts      |      aprill      |      mai      |      juuni      |      juuli      |      august      |      september      |      oktoober      |      november      |      detsember

Uudised ja teated

21. november 2007
RIKS nõukogu oma korralisel koosolekul 16.novembril 2007.a otsustas seoses juhatuse liikmete teenistuslepingute lõppemisega kuulutada välja avaliku konkursi juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete teenistusse võtmiseks.

12. november 2007
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise sõiduauto müügiks.
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise sõiduauto müügiks.

02. oktoober 2007
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumise „Sisekujunduse projekteerija leidmiseks ja projekteerimiseks”
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumise „Ädala 4f sisekujundusprojekt I. Etapp”

11. september 2007
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumise „Krundi kujundamise projekteerimine ja haljastuse rajamine”
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumise „Krundi kujundamise projekteerimine ja haljastuse rajamine” asukohaga Hõbekuuse tee 8 Tallinnas.

10. september 2007
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumise „Lamekatuse renoveerimine”
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumise „ Lamekatuse renoveerimine” asukohaga Ädala 4F ja 4J Tallinnas.

05. september 2007
RIKS võrgusisesed kõned TASUTA
RIKSil on heameel teatada, et alates 1. oktoobrist 2007.a. on meie klientidele kõik võrgusisesed kõned TASUTA!

16. august 2007
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumise „RIKS tehnilise kompleksi 6/0,4 kV 800 kVA trafoalajaama rekonstrueerimine”.
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumise „ RIKS tehnilise kompleksi 6/0,4 kV 800 kVA trafoalajaama rekonstrueerimine” asukohaga Ädala 4J Tallinnas.

01. august 2007
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse nõukogu koosseisu muutmise otsus
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.juuli 2007.a käskkirjaga nr 272 „Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse nõukogu koosseisu muutmise otsus” kutsuti RIKSi nõukogu liikme kohalt tagasi Tauno Tats ja määrati RIKSi nõukogu liikmeks Marek Uusküla.

26. juuni 2007
RIKS nõukogu koosseisu muutmine
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.juuni 2007.a käskkirjaga nr 229 "Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse nõukogu koosseisu muutmise otsus" kutsuti RIKSi nõukogu liikme kohalt tagasi Andrus Aaslaid ja määrati RIKSi nõukogu liikmeks Margus Püüa.

22. juuni 2007
RIKS ettekanne TETRA Maailmakongressil
Madriidis toimunud TETRA Maailmakongressil esines ettekandega "Environmental Threats in the Baltic Sea and Countering them with TETRA Radio Communications" juhatuse esimees Tõnu Naestema.

11. aprill 2007
Sadamainfo edastamine nüüd TASUTA!
Juba 5ndat hooaega oleme valmis edastama Teie poolt koostatud sadamainfot kaks korda päevas, kuid sellest aastast pakume teenust TÄIESTI TASUTA!

11. aprill 2007
RIKS nõukogu kinnitas 2006.a. majandustegevuse aruande
RIKSi majandustegevus on iga aastaga muutunud tulemuslikumaks, nii ka möödunud aastal. 2006.majandusaasta tegevustulud kokku moodustasid 38,1 milj krooni, sealhulgas sihtfinantseerimine 24,1 milj krooni, müügitulu 12,5 milj krooni ja muud tegevustulud 1,5 milj krooni. 2006.majandusaasta tegevuskulud kokku moodustasid 38,9 milj krooni, sealhulgas põhivara kulum 9,4 milj krooni. Seega 2006. majandusaasta tulem oli -0,8 milj krooni.

27. märts 2007
Riigi ja OÜ Via Tel vahel veninud kohtuasi jõudis lõpule
Harju maakohtu 21. märtsi määrusega lõpetati ligi kuus aastat kestnud kohtuasi ning kinnitati kompromiss riigi, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS) ja OÜ Via Tel vahel. Saavutatud kompromiss võimaldab riigisideks ette nähtud magistraalsidevõrku täies ulatuses kasutada riigiasutuste turvalise side tagamiseks.
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w