jaanuar      |      veebruar      |      märts      |      aprill      |      mai      |      juuni      |      juuli      |      august      |      september      |      oktoober      |      november      |      detsember

Riigi ja OÜ Via Tel vahel veninud kohtuasi jõudis lõpule

27. märts 2007

Nimetatud kohtuasjad pärinesid juba aastatest 2001 ja 2002 ning olid eelistungi staadiumis. Samal ajal oli hagide tagamise määrustega keelatud vaidlusaluse sidevõrgu ümberehitus- ja kapitaalse iseloomuga remonttööd ning vaidlusaluse numeratsioonivahemiku kasutada andmine, mistõttu oli piiratud tavapärane majandustegevus.

Osapooled leppisid kokku, et RIKS hüvitab OÜle Via Tel tema tehtud kulutused magistraalsidevõrgu ehitamiseks, säilitamiseks ja parandamiseks aastatel 1997 – 1999, arvestades võrgu amortisatsiooni ja jääkmaksumust ning RIKS ja Via Tel tasaarvlevad nõude teises kohtuasjas.

Selle tulemusena tasub RIKS OÜle Via Tel enam kui 2,96 miljoni krooni ning kogu magistraalsidevõrk jääb RIKSi omandisse. Selleks, et tagada Via Tel seniste klientide häireteta teenindamine kuni selle tarvis uue võrgu väljaehitamiseni, võimaldab RIKS OÜl Via Tel kasutada magistraalsidevõrku senises mahus kuni selle aasta 30. septembrini.

1997. aastal sõlmis Valitsusside OÜga Kõnetraat (praegune Via Tel) 2009. aastani kestva lepingu, millega see firma sai 78,1 protsendiga valitsusside Tallinna magistraalvõrgu kaasomanikuks.

Lepingu kohaselt jagunes omandus Via Teli ja RIKSi vahel vastavalt 79,1 ja 21,9 protsenti. Riik soovis sõlmitud lepingu tühistamist, kuna toonane leping oli valitsusside asutuse varad üle võtnud RIKSile kahjulik.

Kui RIKSi kasutatav teenusemaht ületas võrgus 21,9 protsenti võrgu kogumahust, pidi RIKS ületava osa eest kaasomanikule kompensatsiooni maksma.
Allikas: PM online27.03.2007

« tagasi
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w