jaanuar      |      veebruar      |      märts      |      aprill      |      mai      |      juuni      |      juuli      |      august      |      september      |      oktoober      |      november      |      detsember

RIKS nõukogu kinnitas 2006.a. majandustegevuse aruande

11. aprill 2007
Sõltumatu audiitori 21.märtsi 2007.a järeldusotsuse arvamus on: „Meie arvates kajastab lisatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.detsember 2006 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.”

Võrreldes eelnevate aastatega on 2006.aastal pandud tunduvalt suuremat rõhku arendustegevusele. Ädala 4F hoones rajati uus kulgla-, videovalve- ja tulekustutussüsteem, ehitati varuelektrivarustus ning paigaldati ventilatsiooni- ja kliimaseadmed. Sideameti kaasfinantseerimisel ehitati parkla. Merivälja mereside vastuvõtukeskuses ehitati uus keskküttesüsteem. Suurupi mereside saatekeskuses rajati antenniväli koos piirdeaiaga. Tema Majesteedi Elizabeth II ja Ameerika presidendi George W Bushi visiitide, samuti Saaremaal toimunud mereparaadi turvalise side tagamiseks rajati ajutised operatiivraadioside TETRA võrgud, mis toimisid eeskujulikult. Jätkub RIKSi ettevalmistumine ametkondadevahelise operatiivraadioside võrgu opereerimiseks.

2008.aastal jätkuvad investeeringud meresidesse.

« tagasi
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w