jaanuar      |      veebruar      |      märts      |      aprill      |      mai      |      juuni      |      juuli      |      august      |      september      |      oktoober      |      november      |      detsember

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumise „RIKS tehnilise kompleksi 6/0,4 kV 800 kVA trafoalajaama rekonstrueerimine”.

16. august 2007
Hanke sisu:
• Contactus AS poolt koostatud tööprojekt (Töö nr 2386.00.EV.00 Alajaama nr 1266 rekonstrueerimine)
• EE OÜ Jaotusvõrgu Tallinn-Harju piirkonf Tehnilised tingimused nr 113064 v.a. 22.05.2007.a.
• RIKS tehnilise kompleksi 6/0,4 kVA trafoalajaama rekonstrueerimine pakkumisekutse 17.08.2007 nr 1398
Soovitav tööde teostamiseaeg 2007.a.
Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ning peab sisaldama järgmiseid andmeid:
• juriidilisest isikust pakkuja juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
• sõnadega ja numbritega kirjutatud arvuline pakkumissumma;
• pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, volitatud isiku puhul lisada volikiri.

Pakkumised esitada hiljemalt 10.09.2007 kella 16.00-ks Ädala 4F valvelaud või e-postiaadressile aavo@riks.ee

Otsus tehakse septembri 11 nädalal ja teavitatakse sellest kõiki pakkujaid

Hanke objektiga tutvumine kohapeal toimub eelneval kokkuleppel, Aavo Pikkof’iga tel. 693 1000 või e-post: aavo@riks.ee

Pakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist 30 päeva jooksul sõlmima hankelepingu, vastasel korral pakkumise tulemus tühistatakse ja korraldatakse uus pakkumine.

« tagasi
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w