jaanuar      |      veebruar      |      märts      |      aprill      |      mai      |      juuni      |      juuli      |      august      |      september      |      oktoober      |      november      |      detsember

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumise „Krundi kujundamise projekteerimine ja haljastuse rajamine”

11. september 2007
Hanke sisu:
• Pakkumise kutse „Krundi kujundamise projekteerimine ja haljastuse rajamine” asukohaga Hõbekuuse tee 8 Tallinnas
• Soovitav tööde teostamiseaeg 2007.a ja 2008.a I poolaasta.
• Hanke dokumentatsiooni ja infot saab tel. 693 1063 või e-postiga evelyn@riks.ee

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ning peab sisaldama järgmiseid andmeid:
• juriidilisest isikust pakkuja juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
• sõnadega ja numbritega kirjutatud arvuline pakkumissumma;
• pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, volitatud isiku puhul lisada volikiri.

Pakkumised esitada hiljemalt 08.10.2007 kella 16.00-ks Ädala 4F valvelaud või e-postiaadressile evelyn@riks.ee

Otsus tehakse 43. nädalal ja teavitatakse sellest kõiki pakkujaid

Hanke objektiga tutvumine kohapeal toimub eelneval kokkuleppel, Evelyn Alamets’aga tel. 693 1000 või e-post: evelyn@riks.ee

Pakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist 30 päeva jooksul sõlmima hankelepingu, vastasel korral pakkumise tulemus tühistatakse ja korraldatakse uus pakkumine.

« tagasi
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w