Meist

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS) on 2000. aasta lõpus loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev mittetulunduslik sihtasutus.
RIKS tagab riigiasutuste ja teiste riigieelarveliste institutsioonide sidealase teenindamise ning eriotstarbelise ja operatiivside.
RIKS osutab operatiiv-raadioside-, andmekeskuste ja riigi pilveteenuste opereerimise, mereside- ning telefoniteenuseid.

MISSIOON

Tagame riigile turvalised ja toimepidevad infokommunikatsiooni ning nutika taristu teenused. Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse põhitegevuseks on tagada riigi funktsioneerimiseks, avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks vajalike eriotstarbeliste telekommunikatsioonivõrkude pidev toimimine, kvaliteet ja turvalisus. Täites oma missiooni aitab RIKS kaasa infoühiskonna toimimisele ka force majeure olukorras ning loob ETOdele võimalusi infoühiskonna teenuseid arendada.

VISIOON

Saame Eesti infoühiskonna baastaristu operaatoriks.

1) Baastaristu all mõistame sidusalt toimivaid ülekande- ja juurdepääsuvõrke, katkematu side aluseks olevat virtuaalsidevõrku, andmekeskuseid, pilveteenuse keskkonda, kaldaraadiojaamade võrku.

2) Opereerimise all mõistame riigi IKT toimimiseks vajaliku baastaristu ühtset juhtimist, haldamist ja arendamist, arvestades erisusi tulenevalt riigiasutuste tööspetsiifikast.

3) Tagame riigi funktsioneerimiseks, avaliku korra ja julgeoleku kindlustamiseks vajalike eriotstarbeliste telekommunikatsioonivõrkude pideva toimimise, kvaliteedi ja turvalisuse.

VÄÄRTUSED

Meie tegutsemise põhimõteteks on
kvaliteet, ratsionaalsus, turvalisus.
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w