jaanuar      |      veebruar      |      märts      |      aprill      |      mai      |      juuni      |      juuli      |      august      |      september      |      oktoober      |      november      |      detsember

Sadamainfo teenus sel aastal TASUTA!

13. mai 2008
Toote sihtgruppideks on:
1. Väikesadamad, sooviga reklaamida enda poolt pakutavaid teenuseid
2. Ujuvvahendid, kellel on huvi leida võimalikult lähedal nii teenuste kui muude võimaluste poolest sobiv sadamakoht.

Sadamainfot edastatakse ajavahemikul 01.juunist kuni 30. septembrini kaks korda päevas eesti ja inglise keeles Tallinn Raadio töökanalitel peale ilmateadet.

Teenusega liitumise kohta lugege palun täpsemalt http://www.riks.ee/183.html, info teenuse kohta MJK peaspetsialistilt telefonil 6931 843 või MJK operaatori numbril 6932 742

« tagasi
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w