jaanuar      |      veebruar      |      märts      |      aprill      |      mai      |      juuni      |      juuli      |      august      |      september      |      oktoober      |      november      |      detsember

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumise „RIKS SUURUPI- 2 10kV/ 0,4kv trafoalajaama rekonstrueerimine”.

22. september 2008

Hanke sisu
„RIKS SUURUPI- 2 10kV/ 0,4kv trafoalajaama rekonstrueerimine” pakkumisekutse 19.09.2008.a.
Soovitav tööde teostamiseaeg 2008.a.
Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ning peab sisaldama järgmiseid andmeid:
• juriidilisest isikust pakkuja juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
• sõnadega ja numbritega kirjutatud arvuline pakkumissumma;
• pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, volitatud isiku puhul lisada volikiri.

Pakkumised esitada hiljemalt 17.10.2008 kella 16.00-ks Ädala 4F valvelaud või e-postiaadressile heikki.sibul@riks.ee

Otsus tehakse septembri 43 nädalal ja teavitatakse sellest kõiki pakkujaid

Hanke objektiga tutvumine kohapeal toimub eelneval kokkuleppel, Heikki Sibul tel. 6 558 225, 693 1000 või e-post: heikki.sibul@riks.ee

Pakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist 10 päeva jooksul sõlmima hankelepingu, vastasel korral pakkumise tulemus tühistatakse ja korraldatakse uus pakkumine.

« tagasi
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w