jaanuar      |      veebruar      |      märts      |      aprill      |      mai      |      juuni      |      juuli      |      august      |      september      |      oktoober      |      november      |      detsember

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumuse „Kontorimööbli ja mööblidetailide hankimiseks”.

30. märts 2009
Hanke sisu
„Kontorimööbli ja mööblidetailide hankimine” pakkumusekutse 30.03.2009.a
• Soovitav tööde teostamise aeg 2009.a, etappide kaupa vastavalt hankija soovile;
• Pakkumus tuleb esitada kirjalikult ning peab sisaldama järgmisi andmeid:
* juriidilisest isikust pakkuja juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
* sõnadega ja numbritega kirjutatud arvuline pakkumissumma, hankedokumentide Lisa 1 vorm II.
* hanke teostamise tähtaeg alates tellimuse esitamisest;
* pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, volitatud isiku puhul lisada volikiri.
• Hankes osalemise soovist saab teatada kuni 06.04.2009.a kella 16.00-ni faksiga 693 1001 või e-postiaadressile evelyn(at)riks.ee:
o Hankes osaleda soovija esitab kirjaliku avalduse vabas vormis.
* Hankija esitab 3 tööpäeva jooksul pärast avalduse laekumist hankedokumendid.
• Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 27.04.2009.a kella 16.00-ks Ädala 4F valvelauda või e-postiaadressile evelyn(at)riks.ee
• Otsus eduka pakkuja kohta tehakse 18. nädalal ja teavitatakse sellest kõiki pakkujaid kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse kinnitamist;
* Otsus edastatakse ainult e-posti teel.


Hanke objektiga tutvumine kohapeal toimub eelneval kokkuleppel, Evelyn Alamets tel 693 1063, 51 10625 või e-post: evelyn(at)riks.ee

Pakkumuse võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist 10 päeva jooksul sõlmima hankelepingu, vastasel korral sõlmitakse leping paremuselt järgmise pakkujaga.

« tagasi
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w