jaanuar      |      veebruar      |      märts      |      aprill      |      mai      |      juuni      |      juuli      |      august      |      september      |      oktoober      |      november      |      detsember

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kuulutab välja kirjaliku vähempakkumuse kahe mõõteriista soetamiseks:

07. detsember 2010

1. Raadiosidesüsteemide hoolduseks (CPV38300000-8)
2. Antennide ja –kaablite mõõtmiseks (CPV38300000-8).

Nõutud mõlemale mõõteriistale kott või kohver, kaheaastane garantii ja eestikeelne koolitus/väljaõpe Tallinnas.
Tarne käesoleva aasta 51. nädala jooksul (20.-24.2010.)


Pakkumus tuleb esitada kirjalikult  ning peab sisaldama järgmisi andmeid:
* juriidilisest isikust pakkuja juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
* sõnadega ja numbritega kirjutatud arvuline pakkumussumma (ilma käibemaksuta, käibemaks ning summa kokku);
* hanke teostamise tähtaeg alates tellimuse esitamisest;
* pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri, volitatud isiku puhul lisada volikiri.


Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 14.12.2010.a. kella 10.00-ks Ädala 4F valvelauda või e-postiaadressile jyri.grigorjev(at)riks.ee
Otsus eduka pakkuja kohta tehakse 50. nädalal ja teavitatakse sellest kõiki pakkujaid kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse kinnitamist
Otsus edastatakse ainult e-posti teel.

Hanke kohta täiendavat informatsiooni saab tel 6 931 046  - Jüri Grigorjev või e-post jyri.grigorjev(at)riks.ee

Pakkumuse võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist 3 päeva jooksul sõlmima hankelepingu, vastasel korral sõlmitakse leping paremuselt järgmise pakkujaga.

Mõõteriistade spetsifikatsioonid

« tagasi
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w