jaanuar      |      veebruar      |      märts      |      aprill      |      mai      |      juuni      |      juuli      |      august      |      september      |      oktoober      |      november      |      detsember

RIKS osales Kuressaare Merepäevadel

20. august 2011

Jätkuks kevadel toimunud Meremessile ja juulis toimunud Tallinna Merepäevadele, oli RIKS seekord mehitatult esindatud ka Kuressaare Merepäevadel ühises telgis koos Veeteede Ametiga. Nii nagu eelnevatel kordadel Tallinnas, nii ka sel korral Kuresaares selgus, et paljud merel sõitjad ei pidanud meresidet vajalikuks või neil puudus info sellise side kasutusvõimalustest üldse.


Suur huvi oli meditsiinilise konsultatsiooni vastu. Väga nõutud olid meie „MAYDAY“ juhendid kleebisel. Huviliste arv ja meie poolt jagatud infomaterjalide hulk näitasid infonälga ka selles Eestimaa piirkonnas. Muuhulgas tunti huvi ka siseveekogudel side võimaluste vastu (Tartu ja Peipsi äärsete siseveekogude kalurid).

« tagasi
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w