Navtex

Navtexi süsteemi kaudu edastatakse meresõiduohutuse infot rannikumerele inglise keeles sagedusel 518 kHz. Navigatsioonilise ja hüdrometroloogilise teabe edastamine raadio teel sagedusel 518 kHz on vastavuses rahvusvaheliste nõuetega.

Kaldajaamad, mis edastavad infot, töötavad kindla ajagraafiku järgi. Igas saates edastatakse kogu vajalik info.

Alates 01.07.2018.a edastab TallinnRaadio Navtex teated Läänemere NAVTEX F-ala  (varasemalt U-ala) katmiseks. Sõnumid saabuvad Rootsi mereadministratsioonilt e-postiga ja edastatakse läbi Suurupi saatejaama Läänemere kuuldavuspiirkonda. Suurupi saatejaam on rahvusvaheliselt tunnustatud ning täidab IMO poolt eraldatud alas oma regulaarset funktsiooni.

Süsteem NAVTEX on GMDSS element ja samaaegselt ülemaailmse navigatsiooniliste hoiatuste teenistus.

Navtex ala kaart
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w