Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse seadusest lähtuvalt töötleb RIKS andmeid vaid ulatuses, mis on vajalik administratiivalal juurdepääsu haldamiseks ja kvaliteetseks teenindamiseks.

RIKS hoiab tema kasutuses olevaid isikuandmeid volitamatu ja mittesihipärase kasutamise eest. Isikuandmete kaitstuse ja õiguspärase töötlemise tagamiseks rakendab RIKS nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui infotehnilisi turvameetmeid.
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w