Meresidekõned residentidele

Toodet saavad kasutada kõik Eesti Vabariigis elamisluba omavad füüsilised isikud või Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud (residendid) RIKSi meresidevõrgu vahendusel.

Toote kasutamine on võimalik Tehnilise Järelevalve Ametis registreeritud mereside nõuetele vastava raadiosideaparatuuri vahendusel, mille kasutajale on omistatud MMSI kood.

Toote aktiveerimiseks sõlmib raadiosideaparatuuri omanik või volitatud isik RIKS-iga tootelepingu. Lepingu sõlmimine on tasuta.

Pärast tootelepingu sõlmimist on kõnesid võimalik võtta nii DSC aparatuuriga kui ka operaatori vahendusel. Kõne algatamise protseduur on sarnane tavalistele meresidekõnedele. RIKSil on sidumislepingud Eesti suuremate telekommunikatsioonioperaatoritega, seetõttu on võimalikud kõned kõigile fiks- ja mobiiltelefonidele Eestis ning rahvusvahelised kõned.

Arveldus võetud kõnede eest toimub vastavalt RIKS Hinnakirjale. RIKS esitab arve kasutatud teenuste eest kord kuus tootelepingus esitatud aadressile.

Kõigile tootega seotud küsimustele saate vastuse helistades RIKSi klienditeeninduse telefonil 699 2222 tööpäevadel kella 09.00 – 16.30 või RIKS juhtimiskeskuse operaatorile telefonil 699 1170.

Tootetingimused
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w