Mereilma hetkeinfo edastamine

RIKS on loonud 2013. aastal koostöös EMHI-ga uue teenuse. Selle kohaselt on RIKSi operaatoril õigus muutlikus ilmasituatsioonis hätta sattunud alus ühendada otse valvesünoptiku tasuta telefoniga, saamaks konsultatsiooni ilma ja selle muutuste kohta hädasolija piirkonnas.


Merel võib tekkida olukord, kus ilma kiirel muutumisel regulaarselt edastatav prognoos ei kirjelda küllaldase täpsusega ilma halvenemist antud kohas antud ajavahemikul. Sellest tulenev lisavajadus lühiajalise prognoosi järele tekib sageli just väikelaevajuhtidel, kelle sõltuvus ilmast on suurem kui suurtel alustel.

Meresõiduohutuse suurendamiseks pakub RIKS võimalust saada ilmateadet otse EMHI sünoptikult meresidevõrgu kaudu.  Laev kutsub meresidevõrgu operaatorit raadiokanalil 16 kutsungiga "Tallinn raadio" või saadab DSC väljakutse MMSI numbrile 002761000. Operaator suunab laeva töökanalile ja laev esitab oma soovi. Operaator ühendab laeva sünoptikuga ja edasine vestlus toimub laeva ja sünoptiku vahel otse. Teenus on tasuta.

Teenus on mõeldud kasutamiseks keerulistes situatsioonides, mil kujunenud ilmaolud on ohuks laeval olevate inimeste turvalisusele. Tavaolukorras (ohu puudumisel) saadakse operaatorilt mereilmateade, mida sünoptikud uuendavad ja edastavad RIKS-ile kolm korda päevas.
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w