Sadamainfo edastamine

Mereohutuse tagamiseks vajavad ujuvvahendid täpset informatsiooni sadamate meremärkide, süvise, vabade sadamakohtade, sadamas pakutavate teenuste jm. kohta. Merepäästeoperatsioonidega tegelenud ametkondade informatsiooni kohaselt on paljudel juhtudel väikelaevade madalikule sattumine seotud piiratud infoga sadama ja selle lähikonna kohta. Samuti on abi vajadusel info puudumise tõttu lähima sadama kohta ujuvvahendid olnud sunnitud ette võtma tunduvalt pikemaid sõite. Nende probleemide lahendamiseks edastab RIKS ujuvvahenditele regulaarselt meresidevõrgu kaudu infot sadamate kohta. Sadamainfot edastatakse ajavahemikul 01. juunist kuni 30. septembrini.

Teenus toimib järgmiselt:

  • Sadam esitab teate vastavalt etteantud vormile (eesti keeles) (inglise keeles) faksiga numbril 699 1171 või e-postiga aadressil tallinnradio(ät)riks.ee juhtimiskeskuse operaatorile.
  • Tallinn Raadio töökanalitel (1; 3; 5; 7; 20; 26; 27) edastatakse peale ilmateadet  kell 06.33 ja 15.33 kohaliku aja järgi sadamainfot. Info sadamate kohta edastatakse loetletud meresidekanalite kaudu ujuvvahenditele broadcasting režiimis inglise ja eesti keeles.
  • Täiendavad teated ja teadete muudatused esitatakse telefonil 699 1170.


Sadamainfo edastamine on tasuta!
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w