Koolituse sisu

SRC koolituse läbinud väikelaeva raadiosideoperaator teab mereraadioside valdkonnast:
1. mereraadioside toimimise üldpõhimõtteid;
2. merehäda ja -ohutuse ülemaailmse süsteemi (GMDSS) struktuuri;
3. otsingu ja päästmise (SAR) toimimist merel;
4. digitaal-selektiivse väljakutse (DSC) tähendust;
5. meresõiduohutuse informatsiooni (MSI) ülesehitust.

Väikelaeva raadiosideoperaator tunneb raadioseadmetest:
1. VHF raadioseadmeid;
2. antennide, raadiosegamiste ja toiteallikate erisusi.

Väikelaeva raadiosideoperaator oskab järgmisi protseduure ja praktilisi tegevusi:
1. DSC häda-, kiir- ja ohutusside protseduurid;
2. hädasageduste kaitse;
3. häire edastamine, side ja kohamääramise signaalid.

Väikelaeva raadioside operaator valdab järgmisi raadiotelefoniside protseduure:
1. side teostamine inimelu ohutuse tagamiseks merel;
2. teoreetilised ja praktilised teadmised raadioside protseduuridest.

 

 
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w