jaanuar      |      veebruar      |      märts      |      aprill      |      mai      |      juuni      |      juuli      |      august      |      september      |      oktoober      |      november      |      detsember

Riigiasutustele avanes kasutamiseks Riigi privaatpilve keskkond

19. mai 2017

Pressiteade

Riigiasutustele avanes kasutamiseks Riigi privaatpilve keskkond

Riigi privaatpilv ehk Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS) hallatav
pilvekeskkond võimaldab riigi institutsioonidele ja elutähtsa teenuse osutajatele
mugavaid ja turvalisi pilvelahendusi. Projekti
pilootetapis on
pilve lahendust testinud juba 11 riigiettevõtet ja teenuse lepingu osas on
läbirääkimised lõpusirgel
mitme riigiasutusega.

Riigi privaatpilve loomine võimaldab riigiasutustel hoida kokku nii riist- kui tarkvarakuludelt
ning suurendab avaliku sektori infoturbe võimekust, kuivõrd avalikud teenused
muutuvad Riigipilve vahendusel standardiseerituks ning ei sõltu konkreetsest
asutusest.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim
Sikkuti sõnul on pilvetehnoloogia ja pilveteenuste kasutamine oluline Eesti
e-riigi arengutaseme ja turvalisuse hoidmiseks. Sikkut toonitas, et riigipilve
näol on seega tegu e-riigi alustaristu osaga – mis võimaldab riigiasutustel
pilvetehnoloogia eeliseid kasutusele võtta.

Möödunud nädalal toimus ka riigipilve esimene infopäev, kus osalesid
riigieelarveliste asutuste ja elutähtsate teenuste osutajate IT juhid ja
spetsialistid. Infopäeva modereeris RIA infosüsteemi arhitekt Andres Kütt, kes
selgitas Riigipilve olulisust riigi IT taristule. Projekti seisust ja liitumise
võimalustest andis ülevaate RIKS-i juhataja Laur Lemendik.

Riigi privaatpilve pilooti ehitab konsortsium, kuhu kuuluvad peale RIKS-i
veel Cybernetica, Dell EMC, Ericsson, OpenNode ja Telia. Privaatpilve esimene
etapp on kasutamiseks valmis.

Riigipilve infopäeva korraldas  Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu
struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Täpsem info Riigipilve kohta: www.riigipilv.ee

Lisainfo:
Aires Rühka
Riigi Infokommunikatsiooni SA,
teeninduse osakonna juhataja
6
93 1000, 5666 5110
aires.ruhka@riks.ee


Lugupidamisega
Laura
Laaster
MKM, avalike suhete osakonna peaspetsialist
6256428
laura.laaster@mkm.ee

« tagasi
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w