võrguadministraator

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda võrguadministraatorit

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS) on 2000. aastal loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev mittetulunduslik sihtasutus. RIKSi missiooniks on riigile ja elutähtsa teenuse osutajatele turvaliste ning toimepidevate infokommunikatsiooni ja taristu teenuste pakkumine.
RIKS osutab operatiiv-raadioside-, mereside-, telefoni- ning seadmemajutusteenuseid.
Täites oma missiooni aitab RIKS kaasa infoühiskonna toimimisele ka force majeure olukorras.
Meie tegutsemise põhimõteteks on kvaliteet, ratsionaalsus, turvalisus.
Otsime oma meeskonda kogenud võrguadministraatorit.

Võrguadministraatori peamised ülesanded:

 • Sihtasutuse andmesidevõrkude toimepidevuse tagamine.
 • Võrguaadresside ja võrgudomeenide haldus.
 • Virtualiseeritud server- ja pilveteenuste keskkondade haldus.
 • LTE-l baseeruvate tuumikvõrguseadmete haldus ja arendus.
 • Infoturbejuhilt saadud suuniste põhjal andmesidevõrkude turvalisuse tagamiseks vajalike meetmete rakendamine.
 • Sihtasutuse haldusalas olevate andmesidevõrkude arenguvisioonide teostamine ja tehnoloogiate rakendamine.
 • Oma valdkonna ja infoturbe riskide hindamine, turvameetmete loomine, ajakohastamine ja rakendamine koostöös infoturbejuhiga.

Töötajalt ootame:

 • Kõrgharidust IKT vallas või muud samaväärset haridustaset.
 • Teadmisi telekommunikatsiooni tehnoloogiast, andmeside- ja internetivõrkudest, serveritest ja programmidest.
 • Switchide, lüüside, marsruuterite, VPN jmt. lahenduste ja süsteemide tundmist, praktilise kasutamise kogemust (sh rikete kõrvaldamine).
 • JUNOS ja/või CISCO IOS tarkvara kasutamise oskust. Tööks nõutavate pädevussertifikaatide olemasolu või valmisolekut sertifitseerimiseks.
 • Eesti keelt emakeelena või vähemalt tasemel C1. Inglise keelt vähemalt tasemel B2.
 • Korrektsust, head suhtlemisvõimet, meeskonnatöö oskust, head süsteemse mõtlemise ja üldistusvõimet, tugevat stressitaluvust, tulemusele orienteeritust, ausust ning avatust.
 • Vähemalt kahe aastane töökogemus sellel erialal.

Kasuks tulevad:

 • Teadmised telekommunikatsiooni tehnoloogiatest ja võrkude ülesehitusest.
 • Erialaste sertifikaatide omamine.

Omalt poolt pakume:

 • Võimalust olla oluliseks meeskonnaliikmeks sihtasutuse kohtvõrkude toimepidevuse tagamisel.
 • Tööle vastavat ja konkurentsivõimelist töötasu.
 • Stabiilset töökohta.
 • Kaasaegset ja sõbralikku töökeskkonda ning koolitusvõimalusi.

Avaldus märksõnaga „võrguadministraator" palume saata koos CV’ga aadressil personal(ät)riks.ee
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w