Andmesidevõrkude peaspetsialist

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda andmesidevõrkude peaspetsialisti

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS) on 2000. aastal loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev mittetulunduslik sihtasutus. RIKSi missiooniks on riigile ja elutähtsa teenuse osutajatele turvaliste ning toimepidevate infokommunikatsiooni ja taristu teenuste pakkumine.
RIKS osutab operatiiv-raadioside-, mereside-, telefoni- ning seadmemajutusteenuseid.
Täites oma missiooni aitab RIKS kaasa infoühiskonna toimimisele ka force majeure olukorras.
Meie tegutsemise põhimõteteks on kvaliteet, ratsionaalsus, turvalisus.
Otsime oma meeskonda kogenud andmesidevõrkude peaspetsialisti.

Andmesidevõrkude peaspetsialisti peamised ülesanded:

 • Sihtasutuse andmesidevõrkude toimepidevuse tagamine.
 • Võrguaadresside ja võrgudomeenide haldus.
 • Virtualiseeritud server- ja pilveteenuste keskkondade haldus.
 • LTE-l baseeruvate tuumikvõrguseadmete haldus ja arendus.
 • Infoturbejuhilt saadud suuniste põhjal andmesidevõrkude turvalisuse tagamiseks vajalike meetmete rakendamine.
 • Sihtasutuse haldusalas olevate andmesidevõrkude arenguvisioonide teostamine ja tehnoloogiate rakendamine.
 • Oma valdkonna ja infoturbe riskide hindamine, turvameetmete loomine, ajakohastamine ja rakendamine koostöös infoturbejuhiga.

Töötajalt ootame:

 • Kõrgharidust IKT vallas või muud samaväärset haridustaset.
 • Teadmisi telekommunikatsiooni tehnoloogiast, andmeside- ja internetivõrkudest, serveritest ja programmidest.
 • Switchide, lüüside, marsruuterite, VPN jmt. lahenduste ja süsteemide tundmist, praktilise kasutamise kogemust (sh rikete kõrvaldamine).
 • JUNOS ja/või CISCO IOS tarkvara kasutamise oskust. Tööks nõutavate pädevussertifikaatide olemasolu või valmisolekut sertifitseerimiseks.
 • Eesti keelt emakeelena või vähemalt tasemel C1. Inglise keelt vähemalt tasemel B2.
 • Korrektsust, head suhtlemisvõimet, meeskonnatöö oskust, head süsteemse mõtlemise ja üldistusvõimet, tugevat stressitaluvust, tulemusele orienteeritust, ausust ning avatust.
 • Vähemalt kahe aastane töökogemus sellel erialal.

Kasuks tulevad:

 • Teadmised telekommunikatsiooni tehnoloogiatest ja võrkude ülesehitusest.
 • Erialaste sertifikaatide omamine.

Omalt poolt pakume:

 • Võimalust olla oluliseks meeskonnaliikmeks sihtasutuse kohtvõrkude toimepidevuse tagamisel.
 • Tööle vastavat ja konkurentsivõimelist töötasu.
 • Stabiilset töökohta.
 • Kaasaegset ja sõbralikku töökeskkonda ning koolitusvõimalusi.

Avaldus märksõnaga „andmesidevõrkude peaspetsialist“ palume saata koos CV’ga aadressil personal(ät)riks.ee kuni 05. jaanuariks 2018.a.
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w