Riigipilve teenusega liitumine

Riigipilve kliendilepingu saavad sõlmida riigieelarveliselt finantseeritavad juriidilised isikud nagu ametid, asutused, institutsioonid jms ning samuti elutähtsa teenuse osutajaks määratud juriidilised isikud. Alates 26.01.2018 on Riigipilve teenusega võimalik liituda ka infokommunikatsiooniteenuste pakkujatel, kes teenindavad avalikku sektorit.

Teenusega liitumiseks tuleb täita avalduse vorm ning saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile klient@riks.ee Teenuse kasutamiseks sõlmitakse avalduses esitatud andmete alusel Lepingud ning liitunud kliendile avatakse Teenusele juurdepääsud Riigipilve Iseteeninduskeskkonnas ning Teenus on kasutamiseks valmis.
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w