Juhtimiskeskuse operaator

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS) on 2000. aastal loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev sihtasutus. RIKSi missiooniks on riigile ja elutähtsa teenuse osutajatele turvaliste ning toimepidevate infokommunikatsiooni ja taristu teenuste pakkumine.

RIKS on kliendikeskne, usaldusväärne ja koostööle orienteeritud, arenev ja kaasaegne organisatsioon, mis osutab operatiivraadioside-, mereside-, telefoniside-, riigipilve- ning seadmemajutusteenuseid.

Täites oma missiooni aitab RIKS kaasa infoühiskonna toimimisele ka force majeure olukorras. Juhtimiskeskus töötab ööpäevaringselt ja panustab teenuste toimepidevuse tagamisele.

Meie tegutsemise põhimõteteks on kvaliteet, ratsionaalsus, turvalisus.

Tööülesanded:

 • RIKS poolt pakutavate teenuste, opereeritavate võrkude ja süsteemide töö jälgimine ning kasutajate nõustamine küsimustes, mis võivad tekkida teenuste kasutamisel;
 • Meresidevõrgu kaudu eetriteadete edastamine vastavalt rahvusvahelistele nõuetele;
 • Kasutajate, klientide ja erinevate infrastruktuuri pakkujate juhtimiskeskustega suhtlemine;
 • RIKS poolt opereeritavates võrkudes esinenud häirete ja sündmuste dokumenteerimine ning nende kõrvaldamise korraldamine vastavalt protseduurireeglitele.


Nõudmised kandidaadile:

 • Vähemalt keskharidus, eelnev töökogemus telekommunikatsiooni või infotehnoloogia valdkonnas või telekommunikatsioonialane haridus või selle omandamine;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, kasuks tuleb vene ja inglise keele oskus suhtlustasemel nii kõnes kui kirjas;
 • Korrektne suhtlemisoskus, analüütiline mõtlemisoskus, enesevalitsemisoskus, stressitaluvus, kiire reageerimine kriitilises olukorras, iseseisev otsustus- ja vastutusvõime, suuteline töötama meeskonnana, rutiinitaluvus;
 • Valmisolek töötada vahetustes k.a. nädalavahetustel ja pühade ajal;
 • Kandideerija peab olema valmis andma nõusoleku taustakontrolliks, kuna töökoht eeldab riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või selle taotlemist. 


Kasuks tuleb:

 • Hea pinge- ja rutiinitaluvus;
 • Tehniline taiplikkus ja hea suhtlemisoskus;
 • Teadmised telekommunikatsiooni teenustest ja vastutusalas olevatest telekommunikatsioonivõrkudest;
 • Eelnev töötamine juhtimis- või monitooringukeskuses;
 • Enamkasutatavate arvutiprogrammide kasutamise oskus.


    Omalt poolt pakume:

    • Kaasaegset ja sõbralikku töökeskkonda;
    • Stabiilset töökohta ja tööle vastavat töötasu;
    • Töötamist vastavalt tööajakavale summeeritud tööaja arvestuse alusel;
    • Täiendkoolituse ja asutuse sisese arengu võimalusi.

    Tööle asumine: esimesel võimalusel.


    Kui Teil on täiendavaid küsimusi RIKS juhtimiskeskuse operaatori tööülesannete osas, palun võtke ühendust juhtimiskeskuse grupi juhataja Riina Sõmeriga telefonil 693 1000 või e-posti teel Riina.Somer@riks.ee

    Kandideerimine toimub tööportaali CV-online vahendusel.
     w
     w
     w
     w
     w
     w
     w
     w