Teenuste haldur

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS) on 2000. aastal loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev sihtasutus. RIKSi missiooniks on riigile ja elutähtsa teenuse osutajatele turvaliste ning toimepidevate infokommunikatsiooni ja taristu teenuste pakkumine.

RIKS on kliendikeskne, usaldusväärne ja koostööle orienteeritud, arenev ja kaasaegne organisatsioon, kes osutab operatiivraadioside-, mereside-, telefoniside-, riigipilve- ning seadmemajutusteenuseid.

Täites oma missiooni, aitab RIKS kaasa infoühiskonna toimimisele ka force majeure olukorras. Meie tegutsemise põhimõteteks on kvaliteet, ratsionaalsus, turvalisus.


Sinu töö eesmärk on olla RIKS esindaja ja partner meie klientidele tagades:

 • kliendivajaduse vaate esindamise teenuste pakkumisel, haldamisel ja arendamisel;
 • teenuste ja võimaluste tutvustamise uutele ja olemasolevatele klientidele;
 • kliendisuhte juhtimise selle elukaare vältel nii heas kui halvas;
 • erinevate info- ja müügikanalite haldamise (veebileht);
 • klientidele infomaterjalide koostamise, koolituste ja seminaride läbi viimise teenuse kasutamise teemadel.


Oled sobiv kandidaat, kui:

 • Sul on kõrgharidus ja eelnev kogemus kliendisuhete hoidmisel telekommunikatsiooni või infotehnoloogia valdkonnas ja oled positiivse ning kliendile orienteeritud hoiakuga;
 • Sind iseloomustab iseseisvus, kohusetundlikkus, lahendustele orienteeritus ja valmisolek tiimitööks, oled süsteemne, täpne ja rõõmsameelne tegutseja ning oskad seada prioriteete;
 • Sul on väga hea arvuti ja erinevate enamlevinud infosüsteemide (juhtumi-, dokumendihalduse jms süsteemid) kasutamise oskus, eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus suhtlustasemel nii kõnes kui kirjas;
 • Sul on silmapaistvad oskused korrektse suhtlemise, analüütilise mõtlemise ja  enesevalitsemise vallas, hea stressitaluvus, kiire reageerimine kriitilises olukorras, iseseisev otsustus- ja vastutusvõime ja talud ka rutiini;
 • oled valmis andma nõusoleku oma taustakontrolliks, sest töökoht asub riigikaitse objektil.

 

Kasuks tuleb:

 • Tehniline taiplikkus ja suutlikkus omandada kiirelt uusi asju, tegeleda mitme asjaga korraga;
 • Teadmised telekommunikatsiooni teenustest, IKT valdkonnast;
 • ITILi baastaseme teadmised ja varasemad kokku puuted ISO, ISKE juhtimissüsteemidega.


Omalt poolt pakume:

 • Kaasaegset ja sõbralikku töökeskkonda;
 • Stabiilset töökohta ja tööle vastavat töötasu;
 • Häid tingimusi professionaalseks ja isiklikuks arenguks.

 

Küsi julgelt lisainfot, vastan Sulle rõõmuga:

Kvaliteedi ja teeninduse osakonna juhataja, Virge.Millert@riks.ee

Kandideerides esita oma CV koos palgasooviga. Ootame Sind kandideerima!
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w