Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

MEIST

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS) on 2000. aasta lõpus loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev mittetulunduslik sihtasutus.

RIKS tagab riigiasutuste ja teiste riigieelarveliste institutsioonide sidealase teenindamise ning eriotstarbelise ja operatiivside.
RIKS osutab operatiiv-raadioside-, andmekeskuste ja riigi pilveteenuste opereerimise, mereside- ning telefoniteenuseid.

MISSIOON

Tagame riigile turvalised ja toimepidevad infokommunikatsiooni ning nutika taristu teenused. Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse põhitegevuseks on tagada riigi funktsioneerimiseks, avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks vajalike eriotstarbeliste telekommunikatsioonivõrkude pidev toimimine, kvaliteet ja turvalisus. Täites oma missiooni aitab RIKS kaasa infoühiskonna toimimisele ka force majeure olukorras ning loob võimalusi infoühiskonna teenuseid arendada.

VISIOON

Oleme Eesti infoühiskonna baastaristu operaator.

1) Baastaristu all mõistame sidusalt toimivaid ülekande- ja juurdepääsuvõrke, kriitilise side aluseks olevat virtuaalsidevõrku, andmekeskuseid, pilveteenuse keskkonda, kaldaraadiojaamade võrku.

2) Opereerimise all mõistame riigi IKT toimimiseks vajaliku baastaristu ühtset juhtimist, haldamist ja arendamist, arvestades erisusi tulenevalt riigiasutuste tööspetsiifikast.

3) Tagame riigi funktsioneerimiseks, avaliku korra ja julgeoleku kindlustamiseks vajalike eriotstarbeliste telekommunikatsioonivõrkude pideva toimimise, kvaliteedi ja turvalisuse.


           
Kontakt  
Ädala 29, 10614
TALLINN 

registrikood 90006101
telefon: 693 1000
faks: 693 1001
e-post: info@riks.ee
RIKS juhtimiskeskus 24h
telefon: 699 1111
e-post: keskus@riks.ee    
  Klienditeenindus
telefon: 699 2222
e-post: klient@riks.ee  

Projektide kooskõlastused
telefon: 693 1000
e-post:
projekt@riks.ee

Vaegnägijatele