Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

Innovaatilise missioonikriitilise teenusplatvormi hankimine Eesti Vabariigile

RIKS, olles kestvalt ning järjepidevalt panustanud üle-Euroopalisse BroadWay projekti, saab uhkusega tõdeda, et visade tegevuste tulemusel on Eesti Vabariik lähemal eesmärgile omandada innovaatiline missioonikriitiline teenuste platvormi, mis toimib standarditele vastavate raadiosidevõrkude peal.

19. veebruaril 2019.a. kuulutati välja hange, et BroadWay projekti raames tarnida üle-Euroopaliselt kasutatav riikliku julgeoleku süsteem ehk missioonikriitiliste teenuste platvorm.

Kuna kuritegevus ja katastroofid ei käi mööda geograafilisi piire, on vajalik, et politsei, päästjad, kiirabi jne saaksid omavahel suhelda, jagada ja pääseda juurde infole, hoolimata nende asukohast.

BroadWay projekti eesmärgiks ongi leida lahendusena üle-Euroopaline piiriülene koostalitusvõimeline julgeolekusüsteem. BroadWay projekti meeskond koosneb üheteistkümnest hankijast üheteistkümnest Euroopa riigist, sh Eesti ainsana Baltikumist, eesmärgiga tarnida innovaatiline lahendus tagamaks üle-Euroopalise lairiba süsteemi.

BroadWay projekti eesmärgiks on seatud uuenduslike lahenduste leidmine, et jõuda piiriülese koostalitusvõimekuseni, läbi mille erinevad siseriiklikud asutused koostööd teevad.

See väljakutse on jagatud eesmärgiks, mis on välja toodud hanketaotluses.

„Oleme väga tänulikud väärtusliku tagasiside eest, mille oleme saanud oma potentsiaalsetelt tarnijatelt avatud turu konsultatsiooni käigus. On käes aeg, et muuta tagasiside pakkumusteks disainilahenduste, prototüüpide ja üle-Euroopalise piloodi näol, et aidata meie meeskonnal mõista „tegelikke” võimalusi võitlemaks kuritegevusega ja päästmaks elusid uue üle-Euroopalise mobiilse lairibaühenduse abil."  David Lund (PSCE) - BroadWay koordinaator

Mis järgmiseks? Pakkumiste taotlusringi sulgudes algatatakse kolme-etapiline hanke protsess. Protsessi etapid on: lahenduste disain, lahenduste prototüübid ja pilootfaas. Hange esitab osapooltele väljakutse leidmaks innovaatilisi lahendusi avaliku sektori vajaduste rahuldamiseks ning pakub võimaluse ettevõtetel luua konkurentsieelise turul. Hankeprotsessi esimene etapp on valitud tehnoloogiate ja ettepanekute teostatavusuuring. Seejärel arendatakse kõige lootustandvamad kontseptsioonid teises etapis välja prototüüpideks. Kolmandas etapis võrreldakse tootete töökindlust reaalsetes olukordades. Lõpuks testitakse valitud prototüüpe.

Liitu veebiseminariga. Pakkumise protsessis osalemise hõlbustamiseks korraldab BroadWay konsortsium infotunnid: 15. märtsil 2019.a veebiseminar ning 26. märtsil 2019.a ülevaatlik infotund Brüsselis. Nimetatud ürituste ajal selgitatakse hankes pakkumuste tegemiseks vajaliku dokumentatsiooni ja protsessi osiseid. Avaneb võimalus küsimusi esitada. Pakkumiste taotlus on avatud kuni 3. juunini 2019.a. Osalemisdokumendid koos juhenditega on kättesaadavad BroadWay veebilehel. Pakkumised esitatakse läbi ametliku Belgia riigihangete keskkonna aadressil  www.publicprocurement.be, mitte BroadWay veebilehe kaudu.


Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele