Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus


Otsime Riigipilve juhti

* * *


Kokkuvõte Riigipilve virtuaalsest koolituspäevast 06.05.2021

Neljapäeval, 06.05.21 toimus Riigipilve virtuaalne koolituspäev. Osalejateks oli registreerinud 190 inimest ja korraga oli Zoom’is kohalviibijaid 130 ringis.


Koolituspäeva juhatas sisse MKM IT arhitektuuri ja taristu nõunik Allan Allmere ning esimesena astus üles riigi CTO Kristo Vaher (MKM) ettekandega „Teen ise või ostan teistelt?!", kes andis ülevaate digiriigi tehnoloogia vastutuse jaotusest ja põhimõtetest ning rääkis millist rolli kannab Riigipilv Riigi IT arenguplaanides.

Järgnes Priit Kollo (RIKS) ettekanne "Kes vastutab?!" ülevaatega, milline on Riigipilve opereerimise mudel, vastutusalad ja kompenseerimise mudel.

Riigipilve arhitekti Andres Toomsalu (OpenNode) ettekanne "Hoiame vahet!", selgitas puust ja punaselt - kuidas on Riigipilves kliendid üksteisest eraldatud.

Riigipilve projektijuht Kristjan Sau tutvustas Riigipilve võimalusi võrguteenuste, otse-ja privaatühenduste teemal.

Mark Fišel Tartu Ülikoolist rääkis teemal "Kratid, keel ja pilv" ning vahepeal tutvustati paralleelsetes sessioonides Riigipilve teenuste kataloogi teenuseid Telia, Regio, ByteLife, CybExer, Pilvio ja Fujitsu poolt. Oma DevOps kasutajakogemust jagasid SMIT, MKM ja Entigo esindajad.

Tagasiside oli positiivne nii kuulajate kui ka esinejate poolt. Eraldi tänati Riigipilve tiimi hea töö eest! Põhjalikumat kokkuvõtet koolituspäeva ettekannetest saab lugeda Riigipilve blogist. Videod ja esitluste PDF-id allpool:


Kristo Vaher (MKM) "Teen ise või ostan teistelt?!" Video PDF
Priit Kollo (RIKS) "Kes vastutab?!" Video PDF
Andres Toomsalu (OpenNode) "Hoiame vahet!"  Video  PDF
Kristjan Sau (RIKS)"Võrguteenused, otse- ja privaatühendus" Video  PDF
Martin Vool (Entigo) "Kubernetese põhitõed"  Video  PDF
Siim Vene (SMIT) "Infrastruktuur kui koodi ehitamine SMITis"  Video PDF
Ülo Puskar (MKM) "CI/CD MKM-s projekti EHR näitel"  Video  PDF
Mark Fišel (UT) "Kratid, keel ja pilv"  Video  PDF
Kristjan Aljas & Martti Kebbinau: "Küberturbe baastase ja Telia infoturbe teenused" Video PDF
Tõnis Laugesaar: "Regio ruumiandmete API teenused ja kasutusvõimalused" Video PDF
Janek Gridin (ByteLife) "Migratsioon Riigipilve ByteLife’ga - see on imelihtne!" Video PDF
Lauri Almann ja Reemet Kaldoja (CybExer) "Cybexer’i dünaamiline e-õpe ja riskihindamise platvorm Riigipilves" Video  PDF
Tarmo Katmuk ja Kaur Kiisler "Pilvio andmesalvestusteenus, selle kasutamine ja eelised" Video PDF
Tony Seene ja Hando Penu (Fujitsu Estonia) " IT-varade haldusteenuse tutvustus ja demo" Video PDF

* * *

KUTSE: Riigipilve virtuaalne koolituspäev neljapäeval,

6. mail 2021 kell 10:00 -16:00

Riigipilv on olnud kasutusel tänaseks 4 aastat ja selle ajaga oleme arenenud nii mõnegi asutuse peamiseks IT taristuks või uute arenduste platvormiks. Riigipilve   teenuste kataloog on pidevalt täienenud, pakkudes teenuseid igal tasemel ning hõlmates IT täielikku elutsüklit.
Soovides levitada ühtseid arusaamu pilve olemusest ja kummutada väärarusaamu, oleme kokku pannud programmi, millest leiavad endale huvitavat nii juhid, DevOps insenerid, võrguadministraatorid kui ka kõik teised riigi IT töötajad. Ürituse raames on võimalik kuulata mitmeid avaliku ja ka erasektori esinejaid, seal hulgas näiteks Eesti riigi CTO Kristo Vaher.

Teemade hulgast võiks esile tuua “Kubernetese põhitõed”, “Kuidas luua tõlke- ja kõnekratte” ning mõned näited riigi IT-majadest, kuidas DevOps tehnoloogiad toetavad asutuste protsesse.


Virtuaalne koolituspäev toimub neljapäeval, 6. mail 2021 kell 10:00-16:00. Ürituse täpne ajakava ja registreerumine on saadaval

https://riigipilve-koolituspaev21.publicon.ee/paevakava/


Üritust korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu struktuuritoetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Üritust aitab läbi viia Publicon OÜ.

* * *

Uute meresideterminalide paigaldus Transpordiameti LKK-le

17. märtsil vahetas RIKS mereside osakond välja mereside terminalid Transpordiameti* laevaliikluse korraldamise keskuses (LKK) ja testiti ka Cybernetica AS uut tarkvara. Laevaliikluse korraldamise keskus, inglise keeles tuntud ka kui VTS (Vessel Traffic Service), parendas oma operaatorite töökeskkonda ja seoses sellega vahetati ka meresideterminalid kompaktsemate vastu, mis võimaldab lauapinda ratsionaalsemalt kasutada. LKK ülesanne on korraldada Eesti hallatavate veeteede ohutus. Eelmisel aastal külastas Eesti sadamaid 10 267 alust, käitleti üle 20 miljoni tonni kaupu, mis tõi riigikassasse miljoneid eurosid, millest omakorda ligi miljon kulub laevaliikluse korraldamiseks, et kõigile jaguks liikumisruumi. RIKS pakub LKK-le mereside teenust ja osaleb sellega kogu protsessis. Tavainimesele võib tunduda, et meri on suur ning laevadel sõiduruumi küllaga, kuid elavama liiklusega laevateede piirkonnas, kus nii kauba- kui reisilaevad liiguvad, võib mõnikord päris kitsaks minna. Keskmiselt liigub meie kandis üle saja laeva päevas ning nende turvalist liiklemist korraldab Transpordiameti laevaliikluse korraldamise keskus. Ohutus merel on ühiste jõududega tagatud!

*Transpordiamet loodi ühendades Lennu-, Maantee- ja Veeteede Amet ning nende õigusjärgsena. Ametis töötab ligi 850 inimest 17 esinduses üle Eesti.


* * *

Ilmunud on uus Riigipilve Infokiri

Riigipilvel on hea meel teatada, et senini toiminud Riigipilve osutamise kontsessioonileping RIKSi, Ericssoni, OpenNode, Telia, Dell/EMC ja Cybernetica osalusel on pikendatud kuni 01.03.2022-ni.
Kokku on lepitud, et peale pikendatud kontsessioonilepingu lõppemist saab riik 100% Riigipilve omanikuks, et jätkata seniste Riigipilve teenuste osutamist. Opereerimismudelis on ette näha muudatusi. Sellekohased otsused esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) valitsusele 2021.a. märtsi jooksul.

Riigipilvel on hea meel teatada, et senini toiminud Riigipilve osutamise kontsessioonileping RIKSi, Ericssoni, OpenNode, Telia, Dell/EMC ja Cybernetica osalusel on pikendatud kuni 01.03.2022-ni.

Riigipilve osas on otsustatud, et teenuse osutamine ja kasutamine jätkub samadel põhimõtetel kui siiani. 2021. aasta jooksul plaanib MKM korrastada Riigipilve õigusliku aluse ja reeglistiku.


Loe edasi SIIT

* * *

COVID-19 viiruse leviku tõkestamisega seotud piirangud RIKSis

Tulenevalt COVID-19 viiruse leviku tõkestamise piirangutest on RIKS hoonetesse sisenedes ja viibides kohustuslik:

•             kanda maski

•             desinfitseerida käsi enne ja pärast üldkasutatavate ruumide kasutamist

•             järgida 2+2 reeglit ning

•             järgida teisi Terviseameti soovitusi nakkushaiguste leviku vältimiseks.


Ädala hoonesse sisenedes palume käed puhastada fuajees. Juhul, kui olete isikliku maski maha unustanud, saate selle meie turvatöötajalt.

Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, võtke meiega ühendust.
Intsidentide korral on toeks RIKS 24/7 juhtimiskeskus keskus@riks.ee või 699 1111.Vaegnägijatele