Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

Loomisel on ühtne mereside kanal nii väikesadamatele kui spordivõistlustele

Kevadisel mereside töörühma kohtumisel, mille eestvedajaks on Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS) ja kus osalesid lisaks Eesti Jahtklubide Liit (EJL), Eesti Väikesadamate Kompetentsikeskus MTÜ (EVSKK), Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), otsustati luua ühtne mereside kanal nii väikesadamatele kui spordivõistluste tarbeks. Ettepanek tuli nii EJL kui EVSKK suunalt, kes näevad ühtses kanalis nii praktilist kui majanduslikku väärtust.

Kui täna kasutavad ligi pooled Euroopa väikesada mad juba ühtset rahvuslikku sidekanalit, siis Eestis kasutab igal väikesadam eraldi oma raadiokanalit ja olukord on kirju.

Kelnase sadam Prangli saarel, foto www.visitharju.ee

Välisriigist saabuvate mereturistide ja teiste väikesadama külastajate jaoks loob planeeritav muudatus pildi selgemaks - saab kasutada ühte kokkulepitud sidekanalit ning tekib infoselgus ja paraneb mereohutus. Teisalt peab täna iga väikesadam tasuma sidekanali omamise eest iga-aastast riigilõivu. Ühtse kanali puhul hakkab sidekanali omanikuks olema vastavalt kas EJL või EVSKK ning riigilõivu osakaal sadama kohta muutub marginaalseks. Lisaks vabaneb riigile täiendav sagedus ressurss.

Kui Eestis korraldatavad rahvusvahelised veespordivõistlused leiavad aset suuremal territooriumil ja hõlmavad mitmeid sadama-alasid, siis ühtse spordivõistlusteks mõeldud kanaliga saab ohutumalt ja selgemalt korraldada ka veespordiüritusi. Erilahendusena ehitas RIKS meresidevõrgu operaatori kaasaskantava töökoha, mida katsetati veespordivõistluste läbiviimiseks pilootprojektina esimest korda Muhu Väina regatil 2020. Seda kasutati ka 2021. aasta avamerepurjetamise ORC klassi maailmameistrivõistlustel ja järgnevatel suurematel võistlustel. Korraldajate väitel on uudne süsteem ja lähenemine nii turvalisuse kui ka regati korraldusliku poole pealt end täielikult õigustanud.

Juulis tutvustas TTJA tehtud analüüsi põhjal esialgset võimalike raadiokanalite valikut ning koos vaadati nende variantide plusse ja miinuseid. RIKS erilahenduste projektijuhi Arvo Laane sõnul on kõik osapooled optimismi täis ning ühtse kanali loomisega nii väikesadamatele kui spordivõistluste tarbeks liigutakse kursil, kus tulemustest saame rääkida eeldatavalt juba 2022. aasta lõpus.

RIKS üheks ülesandeks on Eesti merepääste vastutusalas kindlustada ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi nõuetele vastav mereside toimimine ja seeläbi tagada merel viibijatele sideteenus. Meresidet kasutavad nii Eesti riigi laevastik kui eraomanike alused, suured ja väikesed veesõidukid, politsei, piirivalve ja sadamad. Erinevatelt osapooltelt ja koostööpartneritelt (PPA, VTS) laekunud tagasiside põhjal ja leviala mõõdistamiste tulemusi analüüsides tekkis vajadus parandada mereside katvust loode regioonis. Nii valmis märtsis uus mereside tugijaam, mis parandab mereside leviala Hiiumaast loodesse jääval merealal ja ulatub muuhulgas ka laevateele, kus sõidavad Soome lahte sisenevad ja sealt väljuvad laevad. Lisandunud tugijaam asub Tahkuna poolsaare lääneküljel Malvaste külas. Lisatud tugijaama pikemat uudist saab lugeda SIIT. Täiendavat infot mereraadioside kohta leiab https://www.riks.ee/mereside


Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele