Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Filtreeri postitusi

BroadWay projekt – tuleviku Eesti operatiivraadioside teenuse ühildumine teiste Euroopa riikidega

Tundub iseenesest mõistetav, et pärast lennukiga sihtriiki saabumist lülitame oma mobiiltelefoni lennurežiimilt tavarežiimile ja meid ühendatakse rändlusteenuse raames automaatselt välisriigi sidevõrku - saame kasutada internetti ja teha kõnesid. Euroopa (sh. Eesti) päästjate, politseinike ja teiste hädaabiteenuste osutajate töö ei pruugi aga alati piirduda rahvuslike piiridega ja täna kasutuses olevad terminalid ei tööta naaberriigi operatiivraadioside võrkudes. Rändlusteenust ei ole ning üle piiri minnes muutuvad operatiivraadioside terminalid pelgalt lisaballastiks. Samamoodi ei ole võimalik suhelda täna operatiivraadioside terminaliga riikidevaheliselt.
Loe lisaks

Loomisel on ühtne mereside kanal nii väikesadamatele kui spordivõistlustele  

Kevadisel mereside töörühma kohtumisel, mille eestvedajaks on Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS) ja kus osalesid lisaks Eesti Jahtklubide Liit (EJL), Eesti Väikesadamate Kompetentsikeskus MTÜ (EVSKK), Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), otsustati luua ühtne mereside kanal nii väikesadamatele kui spordivõistluste tarbeks. Ettepanek tuli nii EJL kui EVSKK suunalt, kes näevad ühtses kanalis nii praktilist kui majanduslikku väärtust.
Loe lisaks

Arhiiv

Vaegnägijatele