Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

RIKS esindajad GOVSATCOM 2022 konverentsil

Eesti Vabariigi 104.aastapäeval, samal päeval, mil Vene väed ründasid Ukrainat, 24.02.2022 toimus Luxemburgis EU GOVSATCOMi (European Union Governmental Satellite Communications) konverents, kus RIKSist osalesid juhataja Sven Heil, raadioside osakonna juhataja Siim Valgeväli ja satelliitside projektijuht Ramo Kure. Eesmärgiks oli kohtuda selle ala eestvedajatega, kuulata teisi ja vahetada kogemusi ning saada ka sisendeid valdkonna edasiste tegevuste suunamiseks Eestis.

EU GOVSATCOM programmi eesmärk laiemalt on tagada EU liikmesriikide riigiasutustele turvalist ja kuluefektiivset satelliitsideühendust kriitiliste ülesannete ja missioonide täitmiseks. Eelkõige kriiside korral, märksõnadeks kommunikatsioon, informatsioon, turvalisus ja positsioneerimine. Hetkel on programm testfaasis, käegakatsutavate tulemusteni  prognoositakse jõuda 2024.aastal.

GOVSATCOM võimalikud kasutusjuhud:

  • Kriisijuhtimine, sealhulgas tsiviil- ja militaarvaldkonnas, katastroofid, humanitaarkriisid, mereõnnetused
  • Jälgimine, nt piirivalve, merevalve, illegaalne inimkaubandus.
  • Võtmetähtsusega infrastruktuur, EU kosmoseinfra nagu Galileo ja EGNO.

Rohkem infot: https://govsat.lu/events/govsatcom-2022/


Oma muljeid konverentsist jagas Siim Valgeväli, RIKS raadioside osakonna juhata:

Vastavalt Riigiside kontseptsioonile ja RIKSi arengukavale oleme võtnud endale ülesandeks välja arendada riikliku satelliitside- ja PRS teenuse. Luksemburgis käisimegi eelkõige valideerimas suunda, kuhu oleme teel ja kogusime sisendeid Vabariigi Valitsuse edasise tööplaani jaoks.

Seekordne, juba 5. konverents keskendus kaitsele ja turvalisusele. Esinejaid oli üle 30 ja osalejaid rohkem kui 500. Läbivalt kõlas märksõnadena väide, et satelliitside on kaitsevõimekuse tagamiseks strateegiliselt olulise tähtsusega. Palju pööratakse tähelepanu asjaolule, et satelliite on juba üles saadetud väga suurel hulgal ja kuidas tagada nende koostoimimine ja kuidas vältida kosmoseprügi teket. Suurt kõlapinda sai ka küberturvalisus ja et lisaks taevas lendavatele satelliitidele tuleb tegeleda ka maapealse taristu turvalisusega. Sealhulgas peab silmas pidama ka üha kasvavat vajadust AI (Artificial Intelligence) järele, sest andmemahud suurenevad eksponentsiaalselt.

Avasõnad tegi Luksemburgi kaitseminister François Bausch, kes andis muuhulgas ülevaate Luksemburgi äsjavalminud kosmosestrateegia neljast suunast. Üheks näiteks siis, millised on teistes riikides satelliitside fookused:

  • Kosmosesüsteemide konsolideerimine, arendus ja kaitse.
  • Keskkonnahoid ja (küber) turvalisus, normid ja standardid.
  • Avaliku ja riigisektori koostöö nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.
  • Kompetentsid ja kvalifitseeritud tööjõud

Tehnoloogiliselt liigub satelliitandmeside üha rohkem multiorbiidi suunas, kus uued targad lahendused oskavad kasutada paralleelselt mitut orbiiti ja mis tagab kasutaja jaoks suurema töökindluse ja parema kvaliteedi. Oluliseks peetakse ka sidekanali segamiskindlust ja asukohaandmete võltsimiskindlust.

Külastasime ka üht Luksemburgis baseeruvat satelliitsideteenuseid pakkuvat ettevõtet SES, kus saime aimu maajaamade olemusest, nende poolt arendatud uutest seadmetest ja milline võiks välja näha RIKSi katus tulevikus 😊

Eesti oma väiksuselt ei suuda kindlasti võistelda suurte kosmoseriikidega. Meie roll on olla tihedas koostöös ala eestvedajatega, kasutada sünergiat ning olla osa ühes suuremast tervikust ja anda oma panus valdkondades, milles oleme tugevad - küberturvalisus, digiteadlikkus, kompetentsid, startupid, initsiatiivikus, ettevõtlus.

 


Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele