Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

RIKS mereside osakond ECC töögrupi kohtumisel

27-28.jaanuaril 2022.a. toimus selle aasta esimene ECC (Electronic Communications Committee) töögrupi FM 58 kohtumine virtuaalselt läbi MS Teamsi.
Kohtumine toimus uue esimehe Aidan Jenningsi (Iirimaa) eesistumisel, eelnevatel aastatel juhtis töögruppi pikaaegselt Eesti esindaja, Aire Siinvert Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist. Eestit esindavad töörühmas RIKS mereside peaspetsialist Aleksandr Laur ja mereside osakonna juhataja Jüri Grigorjev, tihedas koostöös TTJA vastavate spetsialistidega.

Kahel päeval oli arutlusel rida mereraadioga seonduvaid küsimusi, mis hõlmasid olemasolevate meresageduste segamist nii LED valgustite kui ka pikamaa radarite (OTHR) poolt; AIS sageduste kasutusele võtmist 2024.a. kui ka raadiooperaatorite koolitusi nii GOC, ROC, LRC ja SRC tasemetel. Sealhulgas arutati, kas raadiooperaatori eksameid saab vastu võtta kaugõppe korras. Käsitleti ka  Hollandi ja Eesti ühisdokumenti - VHF diapasooni mereraadio digitaliseerimisest.

ECC raport 329, mis valmis möödunud aastal ja kiideti heaks ECC poolt 08. oktoobril 2021, nendib muuhulgas, et „lisaks VHF-i meremobiilside sagedusala digitaaltehnoloogia põhianalüüsile on vaja arutelusid analoogilt digitaalsele süsteemile ülemineku plaani osas. See hõlmab ajakava, paralleelse süsteemi toimimise võimalust, võimalikke tehnilisi nõudeid tootjatele, testimisi jne. Aruandes ei võeta arvesse praeguste VHF raadiote eluiga, mis võib ulatuda 20 aastani.“

Raport on edastatud ITU (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​The International Telecommunication Union) sekretariaadile ja suure tõenäosusega tuleb see arutusele 2023.a. toimuval ülemaailmsel raadiokonverentsil WRC23. Dokumendi koostamisel osalesid aktiivselt ka Eesti esindajad - TTJA eestvedamisel olid kaasatud sinna Cybernetica AS ja RIKS.


Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele