Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

TAGASISIDE

Teie tagasiside RIKS-i teenuse kasutamisest on meile väga oluline! See annab võimaluse analüüsida kitsaskohti, ellu viia parendustegevused ning seeläbi paremat teenust osutada.


Kuidas olete rahul RIKS-i  poolt pakutava teenusega?


Email again:
Kuidas olete rahul RIKS poolt pakutava teenuse toimimisega?
Kuidas olete rahul RIKS-i teenuse toega (24/7 juhtimiskeskus, klienditeenindus)?
Vaegnägijatele